Ly nhựa nắp tim 500ml

Nguyễn Gia Print nhận in ly nhựa nắp tim 500ml với Logo quán trà sữa, cà phê, kem…theo nhận diện thương hiệu của quý khách hàng. Số lượng tối thiệu để đặt in 1.000 sản phẩm, có thể in gấp để kịp khai trương trong vòng 01 tuần.

Danh mục: Từ khóa: