Nắp bật ½ phi 93, 95, 98

Đặc điểm Nắp bật ½ phi 93, 95, 98

– Màu sắc: trong suốt

– Kích thước đường kính: có 03 loại 03, 95 và 98 mm (Ø)

– Hình dạng: tròn

– Vật liệu: PET

– Đóng gói sản phẩm: 1000 cái (50 cái * 20 túi/thùng carton).