Nắp cầu phi 98 Ø

Đặc điểm Nắp cầu phi 98 Ø 

– Màu sắc: trong suốt

– Kích thước đường kính: 98 mm (Ø)

– Hình dạng: tròn

– Vật liệu: PET

– Đóng gói sản phẩm: 1000 cái (50 cái * 20 túi/thùng carton).