Nắp ly giấy

Nắp ly giấy

Danh mục giới thiệu các sản phẩm nắp ly giấy của In Nguyễn Gia bao gồm các loại nắp khác nhau như nắp phẳng, nắp cầu, nắp bật, nắp nóng, nắp tim…

  • Nắp phẳng phi 80, 90
  • Nắp cầu phi 80, 90
  • Nắp bật 1/2 hay còn gọi là nắp lật, nắp bật Royal Tea phi 90
  • Nắp nóng phi 80,90
  • Nắp tim phi 90 với nhiều màu nắp và nhiều màu trái tim khác nhau. Nắp tim phi 90 có thể sủ dụng cho ly nhưa nắp tim mỏng hoặc dày nhập khẩu
  • Nắp  cao bồi phi 90
  • Nắp xoay phi 90

Với mỗi thể tích, size ly khác nhau cần lựa chọn phi nắp cho phù hợp.

Cụ thể:

  • Ly giấy 270ml (9oz) và 330ml (12oz) dùng nắp ly giấy phi 80
  • Ly giấy 450ml (16oz) và 650ml (22oz) dùng nắp ly giấy phi 90

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.