In ly giấy 270ml

Những ưu điểm của việc in ly giấy 270ml

– Ly giấy 270ml là sản phẩm rất thân thiện với môi trường.

– Có thể in logo thương hiệu thoải mái theo ý tưởng, ý thích khách hàng.

– Có thể dung cho cả món nước nóng và lạnh

– Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng 1 lần

Danh mục: Từ khóa: