In ly giấy 330ml

Những ưu điểm của việc in ly giấy 330 ml

– Tạo thông điệp bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp bởi những chiếc ly giấy hoàn toàn có khả năng tự phân hủy sinh học

– Có thể đựng được cả nước nóng và lạnh

– Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

– Sử dụng 01 lần, loại bỏ hoàn toàn tâm lý mất vệ sinh của khách hàng

Danh mục: Từ khóa: ,