Ly PET 700ml phi 93

Ly PET 700ml phi 93 là gì ?

Ly nhựa Pet 700ml phi 93 được chúng tôi ra mắt để đáp ứng nhu cầu sử dụng chung nắp cùng phi với ly Pet 360ml, 500ml thân cao,và ly 600ml. Như vậy, ly có thể sử dụng được các loại nắp phi 93 như nắp phẳng ( nắp dẹt), nắp cầu, nắp tai gấu, nắp bật 1/2.

Danh mục: Từ khóa: