Ly bầu 500ml nắp cầu

Sản phẩm ly bầu 500ml nắp cầu đang được thịnh hành và là trào lưu HOT của thị trường hiện nay

Mô tả chi tiết sản phẩm Ly bầu 500ml nắp cầu

  • Cao 110mm
  • Miệng 95mm
  • Đáy 58mm