Ly Pet 500ml lùn phi 98

Kích thước sản phẩm Ly Pet 500ml lùn phi 98

– Loại nhựa: PET

– Hình dạng: Tròn

– Màu sắc: Trắng trong

– Chiều cao: 120 ml

– Đường kính miệng ly: 98 ml

– Đường kính đáy ly: 60 ml